INVESTHINK by INVESTING.in.th

INVESTHINK EP #03 — เงินเดือนไม่พอกิน จะเก็บเงินยังไง

January 5, 2020

จริงอยู่ว่า การวางแผนการเงินคือสิ่งที่คนร้อยทั้งร้อยต่างก็รู้ว่ามันดีนะ แม้จะเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนหลักพันนิดๆ แต่การออมเงินที่สม่ำเสมอก็ช่วยสร้างความมั่นคงในระยะยาวได้ แต่คำถามคือ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ข้าวยากหมากแพงแบบนี้ เงินเดือนก็ไม่พอกินอยู่แล้ว จะเอาที่ไหนไปเก็บ ?